Bouwen aan een sterk werkgeversmerk

?>

Over het boek

De bouw-, installatie- en vastgoedbranche staat voor mooie uitdagingen de komende jaren. Er moet ontzettend veel verduurzaamd, gebouwd en onderhouden worden. Probleem is alleen wel: het tekort aan (technische) vakspecialisten in de branche is nijpend. Bovendien zijn door andere bouwwijzen en technologische ontwikkelingen steeds meer nieuwe specialismen nodig en door vergrijzing is er veel vraag naar jong talent dat de branche niet altijd even goed weet te vinden.

Bouwen aan een sterk werkgeversmerk

Bedrijven in de bouw-, vastgoed- en installatiebranche staan daardoor voor een enorme wervingsopgave én de opgave om de mensen die fantastisch werk leveren binnen te houden. Dat roept de vraag op: hoe doe je dat?

Daarom nu dit boek: Bouwen aan een sterk werkgeversmerk, de juiste medewerkers vinden en aan je binden in de bouw-, installatie- en vastgoedbranche. Ons doel: zoveel mogelijk kennis en inspiratie delen, net zoals we deden met ons boek Online marketing in de bouw. Veel voorbeelden uit de branche dus, praktische tips en een zo concreet mogelijk stappenplan.

Buiten winnen is binnen beginnen

Op een bepaalde manier is dit boek ook een vervolg op Online marketing in de bouw. Buiten winnen is binnen beginnen, zeggen we altijd tegen opdrachtgevers die aan de slag gaan met hun positionering en profilering. Je boodschap naar de markt kan nog zo mooi zijn, als het niet klopt met de werkelijkheid en/of de eigen medewerkers het niet geloven of uitdragen, dan lukt het nooit om die boodschap geloofwaardig en consequent over te brengen naar de buitenwereld. Externe communicatie is verweven met interne communicatie, net zoals die twee weer verweven zijn met arbeidsmarkt- communicatie, recruitment en HR. Dat brengen we in dit boek samen.

Over dit boek

Hoofdstuk 1 van dit boek beschrijft de veranderingen waar de branche mee te maken heeft en waarom het bouwen aan je werkgeversmerk belangrijk is. Hoofdstuk 2 gaat over wat een sterk werkgeversmerk is. De hoofdstukken 3 t/m 10 bevatten een stappenplan om hier zelf mee aan de slag te gaan. Tussen hoofdstuk 3 en 4 vind je een katern. Dit deel van het boek gaat over cultuurverandering, hoe pak je dat aan?

Praktische voorbeelden

In totaal vind je in dit boek (achteraan elk hoofdstuk) 42 voorbeelden uit de branche. Daar zijn we trots op! We kunnen de installateurs, bouwers, leveranciers, woning- corporaties, vastgoedonderhoudsbedrijven, adviseurs en gemeente die we interviewden niet genoeg bedanken voor hun inbreng.

De voorbeelden laten je zien hoe andere organisaties uit de sector het aanpakken. Laat je vooral inspireren door al deze praktische verhalen!

Bouwen aan een sterk werkgeversmerk